Admin LoginPTA Executive Committee 2023-2024

Standard School Representatives Contact Number Parent Representatives Contact Number
  MRS. BEENA MARTIN 9167077898    
  MRS. SHAHEEN MUKADAM 9987071183    
  MRS. SEEMA SHINDE 9773897416    
STD 1 PRANITA BAPAT 9004861225 MRS. SHWETA BHAGWAT 9670824400 shwetakunte@gmail.com
STD 2 SHARMIN NAZIR
KIRANDEEP
9324079397
9930355689
Mr. ZAINUL ABIDEEN 9773357093
mailme.zainul@gmail.com
STD 3 SARAH MATHEW 9004070780 MRS. PARUL TALAJIA 9773082823
STD 4 RUPALI PATIL
BIJAL RAUT
8652285477
9819157783
MRS. UJWALA KULAT 9673429251
ujwalakulat39@gmail.com
STD 5 SUBAIDA POCKER
TANUSHREE DAS
9869794916
9833501064
MRS. PRADNYA BHATIA 8652811036
pradnyavishal7@gmail.com
STD 6 PULOMA SEN 9836171336 MRS. MEGHANA BHATIA 9870894761
bhatia.meghana9@gmail.com
STD 7 GEETA PRABHU 9702097981 MRS. NILOFER SHAIKH 8655091044
arshnilu@gmail.com
STD 8 ARCHANA AGRAWAL 7303251503 MRS. RAJSHREE KHARADE 8450973953
rajshreekharade@gmail.com
STD 9 TARANJIT KAUR 9930458851 MR. ARSHAD SHAIKH 9223303330
arshad.shaikh@rediffmail.com
STD 10 CHANDANA CHAKRABORTY 9969950462 MRS. RESHMA KHANDESHI 9869194374
dkhandeshi1@gmail.com
CLASS REPRESENTATIVE
NURSERY JAGRUTI DAVE
BALJIT KAUR
9619234882
7021907073
MR. MANDAR DHURI 9820168112
JR. KG HARJIT KAUR 8898913913 MR. ARVIND CHOUDHARY 9619207180
mahalaxmi222@gmail.com
SR. KG NIRUPAMA SHETTY 9820970905 MR. MILAN A HEBBALLI 9004202053
hebballimilan11@gmail.com